Karta Usług GK. 1/11 - Usługa sprzętem

 

Urząd Gminy Narewka
ul. Białowieska 1,  17-220 Narewka
tel. 85/ 682 98 80, fax. 85/ 682 98 85
e-mail:
sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl 

www.narewka.pl

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Stanowisko ds. decyzji środowiskowych - GK.

nr pokoju: 3

tel. 85/ 682 98 93

Aneta Sołowiej

 KARTA USŁUG NR: GK. 1/11

Usługa sprzętem

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy Narewka z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen usług świadczonych sprzętem gminnym
  http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl/urz_gminy/Zarz_wojta/zarzad_2011/zarzadze_nr_16_11.htm
 2. Zarządzenie Nr 115/09 Wójta Gminy Narewka z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad korzystania mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Narewka
  http://bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl/urz_gminy/Zarz_wojta/zarz_2009/zarz_115_09.htm

Wymagane dokumenty:

 • Uzupełniony wniosek wg załączonego wzoru

Opłaty:

 • Zgodnie z cenami określonymi w/w zarządzeniach po wystawieniu faktury VAT
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • W uzgodnionych terminach.

Tryb odwoławczy:

 • -

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

 • Aneta Sołowiej

 

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony