Karta Usług Fn. 1/11 - Zaświadczenie w sprawach podatkowych - o niezaleganiu

 

Urząd Gminy Narewka
ul. Białowieska 1,  
17-220 Narewka
tel. 85/ 682 98 80, fax. 85/ 682 98 85
e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

www.narewka.pl

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30


Referat finansowy - Fn.

nr pokoju: 7

tel. 85/ 682 98 87

Halina Szymaniuk, Małgorzata Charkiewicz

 KARTA USŁUG NR: Fn. 1/11

Zaświadczenie w sprawach podatkowych - o niezaleganiu

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 259, poz. 2532 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek

Opłaty:

  • od wydanego zaświadczenia - 21,00 zł. - opłata w kasie Urzędu Gminy, pokój Nr 6.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie,
  • maksymalny termin do 7 dni

Tryb odwoławczy:

  • zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

  • Halina Szymaniuk, Małgorzata Charkiewicz

Miejsce na notatki / Uwagi:

  •  Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której dane dotyczą.

 

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony