Karta Usług R. 1/11 - Poświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

27:36

 

Urząd Gminy Narewka
ul. Białowieska 1,  
17-220 Narewka
tel. 85/ 682 98 80, fax. 85/ 682 98 85
e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

www.narewka.pl

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30


Stanowisko ds. rolnictwa - R.

nr pokoju: 8

tel. 85/ 682 98 88

Alicja Łuksza

 KARTA USŁUG NR: R. 1/11

Poświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 592)

Wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie żądającej strony o pracy w gospodarstwie rolnym (rok, pow. użytków rolnych, obręb)

Opłaty:

  • opłata skarbowa 9 zł za poświadczenie w kasie Urzędu Gminy
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie
  • maksymalnie 7 dni

Tryb odwoławczy:

  • -

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

  • Alicja Łuksza

Miejsce na notatki / Uwagi:

  •  Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której dane dotyczą.

 

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony