Komunikat dot. projektu pt. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka”

o wydłużeniu terminu umieszczenia na stronie internetowej listy uczestników projektu oraz listy uzupełniającej uczestników projektu do dnia 30 lipca 2021 r.

Narewka, dnia 29 czerwca 2021 r.

OS.041.7.2019                                     

Dotyczy:        Projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0863/20 pt. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0863/20-00 z dnia 19.03.2021 r.

Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, zgodnie z § 7 ust 10 regulaminu naboru wniosków i realizacji ww. projektu, dokonuje wydłużenia terminu umieszczenia na stronie internetowej listy uczestników projektu oraz listy uzupełniającej uczestników projektu do dnia 30 lipca 2021 r.

Wydłużenie terminu podyktowane jest koniecznością oczekiwania na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zgodnie z wymogami konkursu co do dochowania warunków na jakich Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w zakresie oceny Projektu w ramach kryteriów różnicujących/rozstrzygających nr 2 i nr 3 obowiązujących w konkursie RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 oraz zgodnie z § 7 ust 9 regulaminu naboru wniosków i realizacji ww. projektu

Pliki do pobrania

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony