Komunikat w sprawie remontu drogi "Narewkowskiej"

Komunikat Lasów Państwowych z dn. 06.06.2019 w sprawie trwającego remontu drogi "Narewkowskiej" i związanych z nim ograniczeń.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że remont drogi Narewkowskiej nie został zakończony. Prace remontowe, w ślad za rekomendacją UNESCO, zostały wstrzymane do czasu przygotowania Oceny Oddziaływania na Wyjątkową Uniwersalną Wartość Obiektu (OUV). Do tego czasu droga pozostaje wyłączona z użytkowania i korzystanie z drogi jest zabronione.

Nieuprawnione wykorzystanie drogi, której remont nawierzchni nie został zakończony powoduje uszkodzenia w nawierzchni co w konsekwencji może doprowadzić do utraty prawa gwarancji. Odnotowane dotychczas zniszczenia nawierzchni stwarzają realne zagrożenie dla użytkowników.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie opinii publicznej informacji o wyłączeniu drogi z użytkowania. Do czasu ukończenia prac po remontowanej drodze n;e mogą przemieszczać się pojazdy mechaniczne i rowery.

Mając na uwadze rozpoczynający się sezon wakacyjny prosimy o wskazanie mieszkańcom i turystom alternatywnej dla szlaku rowerowego Green Velo: drogi Zwierzynieckiej (Świnoroje-Budy). Prosimy także o przekazanie informacji o braku możliwości dojazdu do uroczyska Kosy Most od strony wsi Narewka.

Z góry dziękujemy za pomoc.

Z upoważnienia
Nadleśniczego
Nadleśnictwa Browsk

Pliki do pobrania

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony