Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie POWIATU HAJNOWSKIEGO! Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy?

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji:

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 7, pokój nr 134:

poniedziałek – środa w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają radcowie prawni

czwartek – piątek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają adwokaci,

 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu:

·         Urząd Miejski w Kleszczelach, 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4  

poniedziałek w godz. od 11.00 do 15.00 – porad udziela adwokat,

·         I Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7, pokój nr 134:

wtorek - środa w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udzielają adwokat oraz radca prawny,

piątek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udziela doradca obywatelski

·         Urząd Gminy w Narewce, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 1:

czwartek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udziela radca prawny.

 
Z nieodpłatnej mediacji można skorzystać:

w punkcie prowadzonym przez radców prawnych w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 12.00,

w punkcie prowadzonym przez adwokatów w każdy czwartek w godz. od 8.00 do 12.00,

w punkcie prowadzonym przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA w każdy piątek w godz. od 12.00 do 16.00

 
Harmonogram pracy punktów na terenie powiatu Hajnowskiego dostępny również na stronie:
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?
Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA (dostępnego w punkcie), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
- informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
- wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
- sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
- poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
- nieodpłatną mediację.

 Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
- rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
- poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
- skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
- nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?
- poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
- przeprowadzenie mediacji,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Więcej informacji:

- http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

- https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-hajnowski-2022/

„Zadanie finansowane z budżetu Państwa, realizowane przez Powiat Hajnowski”

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 435

Powrót na początek strony