Niewłaściwa jakość wody w wodociągu Garbary

08.10.2020 r.

KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie z wodociągu Garbary zaopatrującym miejscowości w gminie Michałowo: Bagniuki, Biendziuga, Barszczewo, Bondary, Ciwoniuki, Juszkowy Gród, Koleśne, Krągły Lasek, Odnoga - Kuźmy, Planty, Rybaki, Sacharki, Supruny, Suszcza, Tanica Dolna, Tanica Górna, Osiedle Bondary, Garbary, Maciejkowa Góra oraz w gminie Narewka - Słobódka stwierdzono przekroczenia normatywów higienicznych w zakresie:
- barwy 17 mg/1 Pt
- mętności - 2,2NTU;
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) wartość parametrów w kranie konsumenta powinna być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości: barwa 15mg/1 Pt, mętność 1 NTU. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. Rozporządzeniem. Przekroczenie ponadnormatywnej wartość barwy i mętności występujące na poziomach jak wyżej wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody), nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywane do celów spożywczych. Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony