Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Społecznej

10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy Narewka /p. Nr 15/

Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Komisji Społecznej

Narewka, dnia 07.06.2021r.

RG. 0012.3.5.2021
RG. 0012.1.4.2021
RG. 0012.4.4.2021


Członkowie Komisji
Rady Gminy NarewkaUprzejmie proszę o przybycie na wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Społecznej, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy Narewka  /p. Nr 15/ z proponowanym porządkiem dziennym:  


1.    Dyskusja na temat funkcjonowania gminnych instytucji do spraw kultury, sportu i turystyki.
2.    Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego
  Irena Maksymiuk
           Przewodniczący Komisji Społecznej
Paweł Nieścieruk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
         Sławomir StepaniukPodstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 7136) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony