Ogłoszenia

Ilustracja do artykułu mini obwieszczenie.png

dot. wszczęcia postępowania w sp. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ilustracja do artykułu mini obwieszczenie.png

dot. budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV do zasilania rezerwowego z sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Terminala Kolejowego Chryzanów wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Ilustracja do artykułu SKMBT_C28421071508200-1.jpg

dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej

Ilustracja do artykułu obwieszczenie miniaturka.png

w sp. ustalenia lokalizacji inwestycji celi publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Ilustracja do artykułu SKMBT_C28421051913190(1)-1.jpg

stanowiących własność Gminy Narewka przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Ilustracja do artykułu siec elektroenergetyczna siemianowka.jpg

w sp. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w Siemianówce

Ilustracja do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji-1.jpg

w sp. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w Zabrodach.

Ilustracja do artykułu inwest drogowa mini.png

z dnia 15 stycznia 2021 r. / "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka"

Ilustracja do artykułu Wykaz Nr 22020.jpg

ws. nieruchomości stanowiących własność Gminy Narewka przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejących budynków garażowo-gospodarczych do obsługi stadionu sportowego w Narewce, wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i Edukacji.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony