Lista stron

 • Ilustracja do artykułu krus.jpg

  Działalność prewencyjna KRUS w 2020 r.

  Pomimo licznych obostrzeń obowiązujących ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju Oddział nie zrezygnował z aktywnego promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz z informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej.

 • Ilustracja do artykułu MDDP-AB-LOGO-4C.gif

  „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”

  Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski. Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

 • Ilustracja do artykułu moj prad.png

  Darmowy prąd ze słońca!

  Instalacje fotowoltaiczne z dotacją 5000 zł z programu "Mój Prąd".

 • Ilustracja do artykułu kompetencje cyfrowe.jpg

  "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"

  czyli projekt realizowany przez Gminę Narewka, który zakłada zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji - także w życiu codziennym.

 • Ilustracja do artykułu konkurs_plastyczny_2000_x_1411.jpg

  "Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę" - konkurs plastyczny

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej przykłady zmian, które nastąpiły w województwie podlaskim dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich, w szczególności projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „RPOWP 2014-2020”. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody, jak również dla Szkół i Domów Kultury, do których uczęszczają zwycięzcy. Wszelkie niezbędne informację dotyczące konkursu, regulamin, formularz zgłoszeniowy, plakaty, reklamy znajdziecie Państwo w załączonych plikach.

 • Ilustracja do artykułu BANERY_IAS_MF_umow_wizyte.jpg

  "Umów wizytę w urzędzie skarbowym" - usługa elektroniczna

  Od 26 października 2020 r. kolejne województwa wdrażają usługę opracowaną przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku. Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” została wprowadzona, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników. Już w połowie listopada rozwiązanie to będzie funkcjonować w całym kraju.

 • Ilustracja do artykułu Promocja Projekt sektory.jpg

  Wsparcie branż - dotacje COVID

  Zapraszamy przedsiębiorców z całej Polski do skorzystania z dofinansowania kierowanego do konkretnych branż w procesie zwalczania skutków pandemii Covid 19. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu do dnia 30.11.2020.

 • Ilustracja do artykułu konkurs pisanie.png

  Konkurs pt. "Osobistości pogranicza"

  Termin nadsyłania prac: 13 grudnia 2020 r.

 • Ilustracja do artykułu Centrum-Energii-Odnawialnych-1280x1045.jpg

  Program "Czyste Powietrze" w dwóch odsłonach

  Od 21.10.2020 r. możliwe jest uzyskanie wyższego dofinansowania w programie „Czyste powietrze” dla osób o niższych dochodach!

 • Ilustracja do artykułu krus.jpg

  Wstrzymanie wyjazdów do Centrów Rehabiliacji Rolników

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że wstrzymane zostały czasowo wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS na turnusy rehabilitacyjne.

Powrót na początek strony