Aktualności

ODPADY 2023.png

Wójt Gminy Narewka informuje, iż Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 733/7255/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. ponownie skierował do konsultacji społecznych projekt „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023–2028” wraz z projektem „Prognozy oddziaływania na środowisko” ww. dokumentu.

wuozwb-logo.jpg

Szanowni Państwo, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

Zawiadamiamy o zwołaniu " LI " sesji Rady Gminy Narewka, która odbędzie się 30.11.2023 (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narewka - 1 piętro.

60.png

Postaw na bezpieczeństwo osób 60+!, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób po 60 roku życia.

Ogolnopolski_Dzien_Seniora-zdjecie.jpg

To niebywała okazja do uczczenia i podziękowania seniorom za ich wkład w nasze życie, uśmiech na co dzień, cenną naukę i pomoc oraz pamięć o ważnych historycznych wydarzeniach, których nie rzadko byli świadkami.

drzewo_roku_2024-scaled.jpg

Na zgłoszenia drzew do konkursu Drzewo Roku 2024 czekamy do 30 listopada 2023 r. Zwycięskie drzewo będzie reprezentowało Polskę w międzynarodowym konkursie Europejskie Drzewo Roku 2025.

Ilustracja do artykułu folia_bele.jpg

Zainteresowanych i zamierzających pozbycia się nieodpłatnie ww. odpadów prosimy o złożenie informacji o szacunkowej ilości posiadanych ww. odpadów w Urzędzie Gminy Narewka pok. Nr 2 do dnia 22 listopada 2023 r. Tel. do kontaktu 85/6829892 .

nfz_logo_C_kolor.png

Skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych: mammografii i cytologii.

Ilustracja do artykułu polowanie.jpg

o zamiarze zorganizowania polowań

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Zabłotczyzna 30.10.2023 r. godz. 16.00 (poniedziałek) Świetlica wiejska Skupowo 30.10.2023 r. godz. 17.30 (poniedziałek) Świetlica wiejska Planta 31.10.2023 r. godz. 16.00 (wtorek) Świetlica wiejska Olchówka 31.10.2023 r. godz. 17.30 (wtorek) Świetlica wiejska

pracuj.jpg

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 09 listopada 2023 roku do godz. 12.00.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony