Godziny urzędowania

Urząd Gminy pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Wójt Gminy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 16.30.

Sekretarz Gminy i kierownicy referatów przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Gminy w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 14.00-16.30 w siedzibie Urzędu.

ul. Białowieska 1

17-220 Narewka

tel. 85 6829880

e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

internet: Urząd Gminy Narewka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Narewka/SkrytkaESP

NIP: 6030006370

REGON: 050659562

Nr kont bankowych:

Konto do opłat lokalnych (podatki, ścieki, woda, opłata skarbowa):

BS Brańsk 22 8063 0001 0030 0300 0097 0001

Konto do 
wpłat wadium:

BS Brańsk 10 8063 0001 0030 0300 0185 0007

z dniem 30 września 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na

rachunek bankowy nr: 96 8063 0001 0030 0300 0097 0027.

                        

Zgłoszenia zgonu w dni wolne od pracy tel. 730 100 208

 

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 18146

Powrót na początek strony