Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka - Rekrutacja do Projektu

 FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU wraz z załącznikami należy składać:

  1. osobiście w Biurze Projektu realizatora tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narewce (ul. Białowieska 5, 17-220 Narewka, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.00).
  1. elektronicznie, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: gops@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

Przy czym konieczne jest niezwłoczne dostarczenie dokumentów w oryginale do Biura Projektu.

Formularz rekrutacyjny, regulamin i załączniki do pobrania pod linkiem:

Powrót na początek strony