Cennik usług świadczonych sprzętem gminnym

Cennik usług świadczonych sprzętem gminnym reguluje Zarządzenie Wójta Gminy Narewka Nr 130/16 w sprawie ustalenia cen usług świadczonych sprzętem gminnym z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 130/16
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia cen usług świadczonych sprzętem gminnym.


Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zarządzam co następuje:


§ 1. Ustala się cennik netto usług świadczonych sprzętem gminnym :
1) Autobusem Autosan H9 – 3,60 zł/km oraz 24,00 zł/godz.
2) Autobusem Autosan H6 – 2,10 zł/km oraz 24,00 zł/godz.
3) Samochodem ciężarowym Renault Trafic – 1,80 zł/km oraz 24,00 zł/godz.
4) Samochodem ciężarowym Star – 2,70 zł/km oraz 24,00 zł/godz. postoju powyżej 1 godziny
5) Koparko-ładowarką-100,00 zł/godz.
6) Ciągnikiem Zetor -70,00 zł/godz.
7) Ciągnikiem DT-75 – 100zł/godz.
8) Koparko ładowarką EO – 100,00 zł/godz.
9) Równiarką drogową – 120,00 zł/godz
10) Wynajem przyczepy ciągnikowej – 12zł/godz.
11) Wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną -75 zł/ kurs
12) WUKO – 100 zł/godz.


§ 2. Ustalone ceny są cenami netto do których zostanie doliczony podatek VAT wg. obowiązujących przepisów.


§ 3. Za wykonaną usługę sprzętem gminnym zostanie wystawiona faktura VAT.


§ 4. Rozpoczęcie czasu pracy sprzętu następuje w chwili wyjazdu z placu technicznego zaś zakończenie z chwilą powrotu na plac techniczny Urzędu Gminy Narewka.


§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 16/11Wójta Gminy Narewka z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen usług świadczonych sprzętem gminnym.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Narewka
mgr Mikołaj Pawilcz

Powrót na początek strony