Adres skrytek ESP na platformie EPUAP:
 
/Narewka/skrytka        /Narewka/SkrytkaESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie EPUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
- założenie indywidualnego (darmowego) konta oraz, w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma,
- posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

W celu złożenia dokumentu drogą elektroniczną należy kliknąć na podany poniżej link
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
a następnie wypełnić stosowny formularz online dołączając dokument(-y) elektroniczne.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie Cyfrowy Urząd
 
W celu złożenia dokumentu drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Narewka należy kliknąć na podany poniżej link:
 
 
Regulamin korzystania z usług Cyfrowego Urzędu przez Interesantów
 
Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1953

Powrót na początek strony