Ilustracja do artykułu herb270x153.jpg

Zebrania uczestników scalenia prowadzonego na obrębie "Eliaszuki i inne".

Ilustracja do artykułu herb270x153.png

W dniu 28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 10 odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obrębie "Eliaszuki i inne". Celem zebrania jest ogłoszenie wyników oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym.

Ilustracja do artykułu małe logo do ogłoszeń.jpg

Zawiadomienie w sprawie opinii przedstawionych przez PGW Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu herb270x153.jpg

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji projektu scalenia gruntów obiektu "Eliaszuki i inne".

Ilustracja do artykułu herb270x153.jpg

Starosta Hajnowski zawiadamia że w dniu 4 grudnia 2019r. (środa) o godz. 10°° w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Eliaszuki i inne”

Ilustracja do artykułu małe logo do ogłoszeń.jpg

19 lipca 2019r. (piątek), o godz. 9:00 w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare.

Ilustracja do artykułu małe logo do ogłoszeń.jpg

Komisji pełniącej funkcje doradcze podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowaniu projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego "Eliaszuki i inne"

Ilustracja do artykułu małe logo do ogłoszeń.jpg

Wszczęto postępowanie w sprawie aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Ilustracja do artykułu małe logo do ogłoszeń.jpg

Zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu "Eliaszuki i inne" - odbędzie się 05.02.2019. Więcej informacji w załączniku.

Ilustracja do artykułu małe logo do ogłoszeń.jpg

Zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu "Eliaszuki i inne" - 19.12.2018. Więcej informacji w załączniku.

Ilustracja do artykułu małe logo do ogłoszeń.jpg

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Eliaszuki i inne". Więcej informacji w załączniku.

Powrót na początek strony