Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Zawiadomienie o zwołaniu zebrań uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie "Eliaszuki i inne" gm. Narewka

Ilustracja do artykułu herb270x153.jpg

Zebrania uczestników scalenia prowadzonego na obrębie "Eliaszuki i inne".

Ilustracja do artykułu herb270x153.png

W dniu 28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 10 odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obrębie "Eliaszuki i inne". Celem zebrania jest ogłoszenie wyników oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym.

Ilustracja do artykułu małe logo do ogłoszeń.jpg

Zawiadomienie w sprawie opinii przedstawionych przez PGW Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu herb270x153.jpg

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji projektu scalenia gruntów obiektu "Eliaszuki i inne".

Ilustracja do artykułu herb270x153.jpg

Starosta Hajnowski zawiadamia że w dniu 4 grudnia 2019r. (środa) o godz. 10°° w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Eliaszuki i inne”

Ilustracja do artykułu małe logo do ogłoszeń.jpg

19 lipca 2019r. (piątek), o godz. 9:00 w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare.

Powrót na początek strony