Sprzedaż nieruchomości

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini.png

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 12.12.2023r. na podstawie Ogłoszenia Nr 3/2023 Wójta Gminy Narewka z dnia 09.11.2023r.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Z dnia 09.11.2023r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Narewka, w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Wykaz Nr 5/2023 z dnia 03.10.2023 r ws. nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, w formie darowizny, na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Narewce.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Ogłoszenie Nr 2/2023 z dnia 26.09.2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Narewka, w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 18.09.2023r. do godziny 15:00 w Urzędzie Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, pokój Nr 5, dokumenty potwierdzające posiadanie własności do nieruchomości przyległej.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Wykaz Nr 4/23 z dnia 10.08.2023r. ws. nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344, z późn. zm.) Wójt Gminy Narewka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344, z późn. zm.) Wójt Gminy Narewka podaje do publicznej wiadomości:

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony