Ogłoszenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Narewka z dnia 13.11.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność Gminy Narewka, w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Powrót na początek strony