Wykaz Nr 2/20 z dnia 25.08.2020r. ws. nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65, z późn. zm.) Wójt Gminy Narewka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości:

Obręb, nr działki, KW

Powierzchnia w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania

Cena

wywoławcza

w zł netto

Tryb

sprzedaży

1.

ŁUKA

1056/23

1218/12

BI2P/00016104/3

 

702

198

900

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego ze ściętym rogiem przy skrzyżowaniu drogi dojazdowej z ul. Sarnią;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP - tereny zabudowy letniskowej w większej części, tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej i leśnej w niewielkiej części

 

28.800,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

2.

ŁUKA

1056/25

1057/14

BI2P/00016104/3

 

188

626

814

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

26.000,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

3.

ŁUKA

1056/26

1218/13

BI2P/00016104/3

 

632

174

806

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne, Ps – pastwiska trwałe.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

25.800,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

4.

ŁUKA

1056/27

1057/15

BI2P/00016104/3

 

202

603

805

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

25.700,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

5.

ŁUKA

1056/28

1218/14

BI2P/00016104/3

 

636

176

812

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

26.000,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

6.

ŁUKA

1056/29

1057/16

BI2P/00016104/3

 

206

614

820

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

26.200,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

7.

ŁUKA

1056/30

1218/15

BI2P/00016104/3

 

636

176

812

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

26.000,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

8.

ŁUKA

1056/31

1057/17

BI2P/00016104/3

 

205

609

814

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

26.000,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

9.

ŁUKA

1056/32

1218/16

BI2P/00016104/3

 

635

175

810

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

25.900,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

10.

ŁUKA

1056/33

1057/18

BI2P/00016104/3

 

215

640

855

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

27.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

11.

ŁUKA

1056/34

1218/17

BI2P/00016104/3

 

666

157

823

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego ze ściętym rogiem przy skrzyżowaniu drogi dojazdowej z ul. Sarnią;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

26.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

12.

ŁUKA

1056/35

1057/19

BI2P/00016104/3

 

283

982

1265

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego ze ściętym rogiem przy skrzyżowaniu drogi dojazdowej z ul. Sarnią;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

40.400,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

13.

ŁUKA

1057/6

1057/11

BI2P/00016104/3

 

39

1083

1122

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Stary Dwór nad zbiornikiem wodnym Siemianówka;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna;

Projektowane media: wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

37.400,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

14.

ŁUKA

1057/8

BI2P/00016104/3

 

1290

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Stary Dwór nad zbiornikiem wodnym Siemianówka;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna;

Projektowane media: wodociąg;

Projektowane media: kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

43.000,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

15.

ŁUKA

1067/10

BI2P/00016071/2

 

1733

Nieruchomość o kształcie równoległoboku;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

w MPZP - tereny zabudowy letniskowej w większej części, tereny zieleni leśnej o funkcjach rekreacyjnych i gospodarczych

 

34.600,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

16.

ŁUKA

1067/11

BI2P/00016071/2

 

1114

Nieruchomość o kształcie równoległoboku;

Dostęp do nieruchomości od dr. woj. Nr 687;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg;

Projektowane media: kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

23.800,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

17.

ŁUKA

1067/15

BI2P/00016071/2

 

1061

Nieruchomość o kształcie równoległoboku;

Dostęp do nieruchomości od dr. woj. Nr 687;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg;

Projektowane media: kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

21.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

18.

ŁUKA

1067/16

BI2P/00016071/2

 

1318

Nieruchomość o kształcie równoległoboku;

Dostęp do nieruchomości od dr. woj. Nr 687;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg;

Projektowane media: kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

26.500,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

19.

ŁUKA

1067/18

BI2P/00016071/2

 

1816

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego;

Dostęp do nieruchomości od ul. Łosiej;

Dostępne media: wodociąg;

Projektowane media: kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

34.100,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

20.

ŁUKA

1067/19

BI2P/00016071/2

 

1501

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Łosiej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

29.200,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

21.

ŁUKA

1067/20

BI2P/00016071/2

 

1504

Nieruchomość o kształcie prostokąta ze ściętym jednym rogiem od strony drogi dojazdowej;

Dostęp do nieruchomości od ul. Łosiej;

Dostępne media: wodociąg,

Projektowane media: kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

29.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

22.

ŁUKA

1067/22

BI2P/00016071/2

 

1592

Nieruchomość o kształcie wieloboku;

Dostęp do nieruchomości od ul. Łosiej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne, Ls – grunty leśne.

 

w MPZP - tereny zabudowy letniskowej w większej części, tereny zieleni leśnej o funkcjach rekreacyjnych i gospodarczych

 

45.500,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

23.

ŁUKA

1067/33

BI2P/00016071/2

 

1019

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Łosiej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

w MPZP - tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej i leśnej o funkcjach rekreacyjnych i ograniczonych gospodarczych z urządzeniami handlu i małej gastronomii

 

14.100,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

24.

ŁUKA

1074/3

BI2P/00016071/2

 

813

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego ze ściętym rogiem przy skrzyżowaniu drogi dojazdowej z ul. Sarnią;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

26.000,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

25.

ŁUKA

1074/5

BI2P/00016071/2

 

803

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

25.700,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

26.

ŁUKA

1074/6

BI2P/00016071/2

 

803

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

25.700,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

27.

ŁUKA

1074/8

BI2P/00016071/2

 

805

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

25.700,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

28.

ŁUKA

1074/9

BI2P/00016071/2

 

812

Nieruchomość o kształcie prostokąta ze ściętym jednym rogiem;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

26.000,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

29.

ŁUKA

1074/11

BI2P/00016071/2

 

974

Nieruchomość o kształcie prostokąta ze ściętym jednym rogiem;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

31.100,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

30.

ŁUKA

1074/12

BI2P/00016071/2

 

1165

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

35.500,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

31.

ŁUKA

1075/3

1076/2

BI2P/00016071/2

 

181

1135

1316

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego ze ściętym rogiem przy skrzyżowaniu drogi dojazdowej z ul. Sarnią;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

40.100,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

32.

ŁUKA

1075/4

1076/4

BI2P/00016071/2

 

752

134

886

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

28.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

33.

ŁUKA

1075/6

1076/6

BI2P/00016071/2

 

785

138

923

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

29.500,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

34.

ŁUKA

1075/8

1076/8

BI2P/00016071/2

 

730

130

860

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

27.500,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

35.

ŁUKA

1075/9

1076/9

BI2P/00016071/2

 

752

134

886

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

28.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

36.

ŁUKA

1075/10

1076/10

BI2P/00016071/2

 

1178

246

1424

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

43.400,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

37.

ŁUKA

1075/7

1076/7

BI2P/00016071/2

 

745

132

877

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Sarniej;

Dostępne media: kanalizacja sanitarna;

Projektowane media: wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

28.000,-

 

Przetarg ustny

nieograniczony

 

38.

ŁUKA

1091/8

BI2P/00016068/8

 

813

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Lisiej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna, wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

w MPZP - tereny zabudowy letniskowej w większej części, tereny zieleni parkowej, łęgowej i leśnej, z urządzeniami sportowymi, rozrywkowymi, kulturalnymi i gastronomiczno-handlowymi w niewielkiej cześci

 

31.600,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

39.

ŁUKA

1113/4

BI2P/00016070/5

 

1021

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego ze ściętym rogiem od strony skrzyżowania drogi dojazdowej z ul. Jelenią;

Dostęp do nieruchomości od ul. Jeleniej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

33.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

40.

ŁUKA

1113/6

BI2P/00016070/5

 

842

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Jeleniej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

27.400,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

41.

ŁUKA

1113/7

BI2P/00016070/5

 

927

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Jeleniej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

33.000,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

42.

ŁUKA

1113/9

BI2P/00016070/5

 

887

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Jeleniej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

28.900,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

43.

ŁUKA

1113/10

BI2P/00016070/5

 

854

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Jeleniej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

27.800,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

44.

ŁUKA

1116/4

BI2P/00016070/5

 

934

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego ze ściętym rogiem od strony skrzyżowania drogi dojazdowej z ul. Jelenią;

Dostęp do nieruchomości od ul. Jeleniej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

30.400,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

45.

ŁUKA

1116/5

BI2P/00016070/5

 

888

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Jeleniej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP- tereny zabudowy letniskowej

 

28.900,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

46.

ŁUKA

1116/6

BI2P/00016070/5

 

976

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Jeleniej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP - tereny zabudowy letniskowej

 

31.800,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

47.

ŁUKA

1116/8

BI2P/00016070/5

 

987

Nieruchomość o kształcie prostokąta;

Dostęp do nieruchomości od ul. Jeleniej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP - tereny zabudowy letniskowej

 

32.200,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

48.

ŁUKA

1116/9

BI2P/00016070/5

 

1234

Nieruchomość o kształcie prostokąta ze ściętym jednym rogiem od strony drogi dojazdowej;

Dostęp do nieruchomości od ul. Jeleniej;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

 

w MPZP - tereny zabudowy letniskowej

 

37.600,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

49.

ŁUKA

1304/1

BI2P/00016065/7

 

2082

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego ze ściętym rogiem od strony skrzyżowania ul. Jałowcowej z ul. Leśną, zlokalizowana w miejscowości Nowa Łuka;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne, Ls – grunty leśne.

 

w MPZP - tereny zabudowy letniskowej, pensjonatowej, mieszkaniowej jednorodzinnej

 

44.400,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

50.

ŁUKA

1304/8

BI2P/00016065/7

 

1049

Nieruchomość o kształcie prostokąta, położona przy ul. Brzozowej w miejscowości Nowa Łuka;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne, Ls – grunty leśne.

 

w MPZP - tereny zabudowy letniskowej, pensjonatowej, mieszkaniowej jednorodzinnej

 

25.200,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

51.

ŁUKA

1304/9

BI2P/00016065/7

 

1819

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego ze ściętym rogiem od strony skrzyżowania ul. Brzozowej z dr. woj. 687, położona w miejscowości Nowa Łuka;

52.Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kan53.alizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna;

Oznac52.zenie użytku w ewidencji gruntów: Ls – grunty leśne.

 

w MPZP - tereny zabudowy letniskowej, pensjonatowej, mieszkaniowej jednorodzinnej

 

41.200,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

52.

ŁUKA

1537

BI2P/00013135/8

 

741

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona przy ul. Jarzębinowej w miejscowości Nowej Łuka;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

w MPZP – tereny zabudowy letniskowej, pensjonatowej

 

19.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

53.

ŁUKA

1538

BI2P/00013135/8

 

741

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona przy ul. Jarzębinowej w miejscowości Nowej Łuka;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

w MPZP – tereny zabudowy letniskowej, pensjonatowej

 

19.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

54.

ŁUKA

1539

BI2P/00013111/4

 

741

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona przy ul. Jarzębinowej w miejscowości Nowej Łuka;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

w MPZP – tereny zabudowy letniskowej, pensjonatowej

 

19.500,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

55.

ŁUKA

1550

BI2P/00013127/9

 

416

Nieruchomość o kształcie rombu położona przy ul. Lipowej w miejscowości Nowa Łuka;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R – grunty rolne.

 

w MPZP – tereny zabudowy letniskowej, pensjonatowej

 

11.700,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

56.

ŁUKA

1552

BI2P/00013128/6

 

416

Nieruchomość o kształcie rombu położona przy ul. Lipowej w miejscowości Nowa Łuka;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R – grunty rolne.

 

w MPZP – tereny zabudowy letniskowej, pensjonatowej

 

11.700,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

57.

ŁUKA

1665

Brak KW

 

1143

Nieruchomość o kształcie prostokąta ze ściętym rogiem od strony skrzyżowania ul. Jesionowej z ul. Leśną, zlokalizowana w miejscowości Nowa Łuka;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: Ls – grunty leśne.

 

w MPZP - tereny zabudowy letniskowej, pensjonatowej,

 

30.500,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

58.

ŁUKA

1342

BI2P/00016071/2

 

3000

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona przy ul. Stary Dwór nad zbiornikiem wodnym Siemianówka;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne.

w MPZP – teren motelu wraz z urządzeniami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną

 

87.200,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

59.

ŁUKA

1077/13; 1077/14; 1078/14

BI2P/00012850/9

BI2P/00016103/6

 

4151

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona nad zbiornikiem wodnym Siemianówka;

Dostęp do nieruchomości od ul. Stary Dwór;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne;

 

w MPZP – tereny zabudowy hotelowej i pensjonatowej

 

127.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

60.

ŁUKA

1077/15: 1078/15

BI2P/00016103/6

 

4152

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona nad zbiornikiem wodnym Siemianówka;

Dostęp do nieruchomości od ul. Stary Dwór;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne;

 

w MPZP – tereny zabudowy hotelowej i pensjonatowej

 

127.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

61.

ŁUKA

1077/16; 1078/16

BI2P/00016103/6

 

4157

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona nad zbiornikiem wodnym Siemianówka;

Dostęp do nieruchomości od ul. Stary Dwór;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne;

 

w MPZP – tereny zabudowy hotelowej i pensjonatowej

 

123.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

62.

ŁUKA

1079/23

BI2P/00016103/6

 

4000

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona nad zbiornikiem wodnym Siemianówka;

Dostęp do nieruchomości od ul. Stary Dwór;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne, N - nieużytki.

 

w MPZP – tereny zabudowy hotelowej i pensjonatowej

 

103.800,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

63.

ŁUKA

1079/24

BI2P/00016103/6

 

4000

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona nad zbiornikiem wodnym Siemianówka;

Dostęp do nieruchomości od ul. Stary Dwór;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: R - grunty orne, N - nieużytki.

 

w MPZP – tereny zabudowy hotelowej i pensjonatowej

 

93.400,-

 

Przetarg ustny

nieograniczony

64.

STARE MASIEWO

324/4

BI2P/00018853/2

 

1014

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego położona w miejscowości Stare Masiewo;

Dostęp do nieruchomości z drogi zagumiennej w miejscowości Stare Masiewo;

Dostępne media: w obrębie wsi sieć elektroenergetyczna i wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

brak MPZP

wz – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

31.700,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

65.

STARE MASIEWO

324/3

BI2P/00018853/2

 

1489

Nieruchomość o kształcie prostokąta z wąskim sięgaczem dojazdowym położona w miejscowości Stare Masiewo;

Dostęp do nieruchomości z drogi zagumiennej w miejscowości Stare Masiewo;

Dostępne media: w obrębie wsi sieć elektroenergetyczna i wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

brak MPZP

wz – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

44.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

66.

STARE

MASIEWO

324/2

BI2P/00018853/2

 

962

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona w miejscowości Stare Masiewo;

Dostęp do nieruchomości z drogi zagumiennej w miejscowości Stare Masiewo;

Dostępne media: w obrębie wsi sieć elektroenergetyczna i wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

brak MPZP

wz – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

30.100,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

67.

STARE

MASIEWO

324/1

BI2P/00018853/2

 

1358

Nieruchomość o kształcie trapezu prostokątnego położona w miejscowości Stare Masiewo;

Dostęp do nieruchomości z drogi zagumiennej w miejscowości Stare Masiewo;

Dostępne media: w obrębie wsi sieć elektroenergetyczna i wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

brak MPZP

wz – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

42.500,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

68.

MASIEWO NOWE

100/5

BI2P/00019266/7

 

1235

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona w miejscowości Masiewo Nowe;

Dostęp do nieruchomości z głównej ulicy wsi;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

w MPZP – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

34.000,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

69.

MASIEWO NOWE

100/7

BI2P/00019266/7

 

1207

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona w miejscowości Masiewo Nowe;

Dostęp do nieruchomości z głównej ulicy wsi;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

w MPZP – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

33.300,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

70.

MASIEWO NOWE

100/8

BI2P/00019266/7

 

1299

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona w miejscowości Masiewo Nowe;

Dostęp do nieruchomości z głównej ulicy wsi;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

w MPZP – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

35.800,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

71.

MASIEWO NOWE

100/9

BI2P/00019266/7

 

1289

Nieruchomość o kształcie prostokąta położona w miejscowości Masiewo Nowe;

Dostęp do nieruchomości z głównej ulicy wsi;

Dostępne media: sieć elektroenergetyczna, wodociąg;

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

w MPZP – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

33.700,-

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Powrót na początek strony