Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce

Gmina Narewka informuje, iż wyłoniony został Wykonawca dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce” objętego dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach edycji 1. Modernizacja polegać będzie na rozbudowie istniejącego układu technologicznego. Wyremontowane zostaną także istniejące obiekty, w tym: budynek technologiczny, budynek stopnia mechanicznego, wiata osadu odwodnionego, komora kraty, reaktor SBR, zbiornik retencyjno - uśredniający, budynek wielofunkcyjny. Po modernizacji oczyszczalnia będzie pracować w technologii osadu czynnego w układzie reaktorów sekwencyjnych SBR.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 835

Powrót na początek strony