Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Narewka

Modernizacja obejmie drogę gminną Nr 107101B Eliaszuki - Lewkowo Nowe, na której wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5 m na długości 2 501,5 mb; przebudowane zostaną skrzyżowania z drogą powiatowa i gminną; pobocza oraz rowy przydrożne.

bitmap.png

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony