Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w Narewce i hydroforni w Siemianówce.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował, że Anna Naszkiewicz, wicemarszałek i Stefan Krajewski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali umowy z przedstawicielami dziewięciu gmin na dofinansowanie działań z zakresu gospodarki wodno–ściekowej.

Umowy podpisane zostały 23 lipca 2018 r., a środki pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW). Wśród gmin, które otrzymajy wsparcie znalazła się także gmina Narewka.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce” to przedsięwzięcie wsparte unijnymi pieniędzmi.

Gmina Narewka na projekt wart 2 719 738,48 PLN otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 179 278,00 PLN.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 467

Powrót na początek strony