„Siemianówka – Kreatywna wieś”

Dobre wieści dla Siemianówki z Samorządu Województwa Podlaskiego.

„Siemianówka – Kreatywna wieś”

Dobre wieści dla Siemianówki z Samorządu Województwa Podlaskiego. W tegorocznej edycji „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” staraniem tutejszego Urzędu pozyskaliśmy dofinansowanie na rzecz zadania Poprawa warunków prowadzenia działalności społeczno – kulturalnej poprzez remont świetlic wiejskiej w Siemianówce. Dzięki staraniom Koła Gospodyń Wiejskich „Jeziornaki” w Siemianówce wspieranego przez Gminny Ośrodek Kultury w Narewce i Urząd Gminy Narewka oferta społeczno – kulturalna sołectwa nieustannie się rozwija. W celu wsparcia procesów integracji społecznej wokół tradycyjnych wartości i dziedzictwa kulturowego sołectwa, włodarze gminy podjęli decyzję o aplikowaniu o środki z konkursu Marszałka Województwa Podlaskiego. Przyznane dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł zostanie spożytkowane na prace remontowe w obiekcie oraz zakup wyposażenia – LED-owej tablicy informacyjnej, za pomocą której lokalni animatorzy będą mogli informować naszą społeczność o planowanych wydarzeniach.

 

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 93

Powrót na początek strony