Oferta realizacji zadania publicznego "Łuka i zatopione kolonie - nie zapomnimy"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Urząd Gminy Narewka podaje do wiadomości publicznej uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Łuka i zatopione kolonie – nie zapomnimy ” złożoną przez KGW Sołectwa Bondary.

Powrót na początek strony