Program Szkolny Klub Sportowy

Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15 osobowych.

Czwarta edycja programu realizowana jest od stycznia/lutego do grudnia 2020 roku.

Finansowanie programu: Ministerstwo Sportu

Cele programu:

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
  6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
  9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

          Od stycznia 2020 roku w nowej IV edycji Programu SKS w Szkole Podstawowej w Narewce w II semestrze roku szklonego 2019/2020 zajęcia sportowe odbywają się w dwóch grupach:

* grupa dziewcząt kl. VI-VII-VIII SP – zajęcia z piłki siatkowej, 23 ucz., nauczyciel prowadzący: Alina Awruk

* grupa mieszana kl. V-VI SP - 16 ucz. (11 ch i 5 dz), zajęcia z piłki nożnej, nauczyciel prowadzący: Mirosław Krasnopolski

Alina Awruk
Mirosław Krasnopolski

Powrót na początek strony