Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka - Rekrutacja uzupełniająca do Projektu

Rekrutacja uczestników projektu została przedłużona i potrwa do momentu skompletowania wszystkich zgłoszeń.

 FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU wraz z załącznikami należy składać:

  1. osobiście w Biurze Projektu realizatora tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narewce (ul. Białowieska 5, 17-220 Narewka, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.00).
  1. elektronicznie, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: gops@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
  2. można dokonać zgłoszenia telefonicznie pod nr: 85/ 730 94 63

Przy czym konieczne jest niezwłoczne dostarczenie dokumentów w oryginale do Biura Projektu.

Formularz rekrutacyjny, regulamin i załączniki do pobrania pod linkiem:
https://www.narewka.pl/pl/urzd_gminy/komunikaty_2/nabor-i-rekrutacja-uczestnikow-w-projekcie-pn.html

Powrót na początek strony