Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Narewce, jako doradczego organu „dorosłej” Rady, stanowiło ważny element programu wyborczego, wówczas kandydata, a obecnie wójta Narewki, jaki został przedstawiony wyborcom w zeszłorocznej kampanii wyborczej do Samorządów.

Na wstępie trochę historii. Początkowo młodzieżowe samorządy lokalne powstawały głównie w miastach. Ich celem było partnerskie współuczestniczenie młodzieży w życiu społeczności lokalnej. Pierwsza młodzieżowa rada gminy została utworzona w Częstochowie w 1990 roku. 7 lat później, na II Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieżowych Rad Miejskich, który odbył się w Koszalinie, powstała grupa założycielska, która zajęła się utworzeniem Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Rad Miejskich. Na wniosek wybranego komitetu założycielskiego, Sąd Wojewódzki w Koszalinie wpisał federację do rejestru stowarzyszeń. Było to w roku 1998. Ze względu na późniejszą reformę administracyjną państwa, OFMRM przekształcono w Ogólnopolską Federację Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, która zrzesza młodzieżowe rady gmin z całej Polski, zarówno gmin miejskich jak i wiejskich.

Pomimo, iż utworzenie rad młodzieżowych jest decyzją dorosłych, i to dorośli nadają im statut, to wybór młodych radnych będzie należał do dzieci i młodzieży. W tym celu, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy Narewka, podjęto w dniu 31 maja br. stosowną uchwałę, na VII sesji Rady Gminy. Według jej przepisów, Młodzieżową Radę Gminy Narewka powołano w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. Jednocześnie uchwała nadaje Statut określający zasady działania oraz tryb wyboru członków rady. Z przepisów zawartych w Statucie wynika, że Radny Młodzieżowej Rady Gminy Narewka jest wybierany przez uczniów szkoły, do której uczęszcza, spośród uczniów klas VI, VII i VIII. Rada składa się z 12 radnych, a kadencja trwa 1 rok. Rada będzie miała dwóch opiekunów - jednego powołuje wójt spośród pracowników Urzędu Gminy, a drugi jest wybierany w szkole. Z informacji uzyskanych od dyrektor szkoły, pani Lilli Tarasiewicz, funkcję koordynatora działań Młodzieżowej Rady będzie pełnić pani Larysa Niedźwiedź, która jest nauczycielem dyplomowanym, prowadzącym zajęcia z historii oraz języka angielskiego. Dowiedzieliśmy się także, że lekcje przedmiotu, na którym młodzież zdobywa wiedzę związaną z samorządnością, to jest wiedzy o społeczeństwie, pobierają, w zakresie dwóch godzin tygodniowo, tylko uczniowie klas VIII. Oznacza to, że radni wybrani spośród uczniów klasy VI i VII będą musieli zawczasu poznać zasady działania samorządu. Tak zdobyta wiedza praktyczna, na pewno ułatwi im późniejszą naukę przedmiotu.

Wybory do rady zostaną przeprowadzone z początkiem nowego roku szkolnego. Zachęcamy młodzież do zainteresowania się tym, jak działa Młodzieżowa Rada Gminy, bo to ułatwi podjęcie decyzji, czy zostać kandydatem na Radnego. Większość informacji można znaleźć w Statucie załączonym do uchwały oraz w licznych publikacjach zamieszczonych w Internecie. Statut będzie opublikowany na internetowej stronie Gminy Narewka, po wejściu w życie uchwały. Opiekunowie wierzą, że młodzież z Narewki ma wszelkie talenty i predyspozycje, by godnie reprezentować interesy społeczne swoich kolegów i koleżanek.

W dniu 12 czerwca odbyło się pierwsze tematyczne spotkanie, na którym swoją prezentację, dotyczącą pracy Radnego Młodzieżowej Rady Gminy, zaprezentował Jakub Makowski, który przyjechał do nas z Londynu. Jakub ma obecnie 22 lata i studiuje w Londynie jednocześnie na trzech kierunkach: prawo, filozofia i polityka na Kings College Londyn. Ale za nim wybrał kierunki swoich studiów, był aktywnie zaangażowany w pracę samorządową w mieście, w którym się wychował tj. w Colchester, położonym na północ od Londynu. Praca społeczna pozwoliła uzyskać kilka cennych punktów podczas rekrutacji. W wieku 13 lat Jakub został Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej. Głównymi zadaniami, których się podejmował, było reprezentowanie młodzieży i prowadzenie kampanii na rzecz różnych projektów. Największym dotychczasowym osiągnięciem Jakuba było wygłoszenie przemówienia w Izbie Gmin Zjednoczonego Królestwa oraz przeprowadzenie kampanii, której efektem jest zmniejszenie wieku uprawniającego do głosowania, do 16 lat.

Spotkanie zorganizowano w szkole podstawowej, ponieważ to tam odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzież uczęszczająca do 6 i 7 klasy mogła wysłuchać prezentacji Jakuba i zadawać pytania, których nie było wiele, ponieważ temat jest jeszcze bardzo świeży. W spotkaniu wzięła udział koordynator ze strony szkoły, pani Larysa Niedźwiedź oraz radna Wioletta Bondaruk, która zapewniła młodzież o swoim wsparciu oraz obiecała przyszłym młodym radnym wszelką, możliwą pomoc. Zadeklarowała swój udział w projekcie ze względu na swoją funkcję radnej „dorosłej” Rady Gminy.

Po tym, jak nasz gość opowiedział nam o szczegółach swojej pracy, dyskutowaliśmy o tym jak powinien zaprezentować się kandydat na radnego oraz czym powinien kierować się wyborca, aby wybrany kandydat godnie reprezentował wspólne interesy. Następnie przeprowadzono próbne wybory i omówiono ich wyniki, aby młodzież zrozumiała jak ważnym elementem jest proces wyborczy. Na zakończenie spotkania, Jakub przedstawił nam także angielskie wersje kilku pojęć, które są przydatne w temacie samorządności.

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 489

Powrót na początek strony