Zaprzysiężenie członków Młodzieżowej Rady Gminy Narewka

31 października 2019 roku, podczas XI sesji Rady Gminy Narewka, odbyło się zaprzysiężenie 12 radnych Młodzieżowej Rady Gminy Narewka. Tekst przysięgi odczytał Przewodniczący dorosłej Rady Anatol Romańczuk, natomiast młodzi radni potwierdzali ją jednym słowem: "ślubuję". Był to króki punkt programu sesji, zapraszamy więc do obszernej fotorelacji z tego wydarzenia. Po zaprzysiężeniu, swoje życzenia i gratulacje złożył Wójt Gminy Narewka Jarosław Gołubowski i Przewodniczący Rady Gminy Narewka Anatol Romańczuk. Pozostale osoby zyczenia składały w przzerwie obrad sesji. Młodzież uczestniczyła w całej sesji przysłuchując się obradom. W ten sposób zapoznała się z przebiegiem sesji, kolejnością rozpatrywanych spraw, sposobem odczytywania uchwał, dyskusji i głosowania. Kadencja MRG będzie trwała 2 lata, ale po roku odbeda się wybory uzupełniające miejsc czlonków, którzy w tym roku szkolnym uczęszczają do klasy 8. Wynika to ze statutu - członkiem może być uczeń Szkoły Podstawowej w Narewce. Po ukończeniu szkoły, mandat wygasa.

 

 

Powrót na początek strony