Położenie i wielkość

Kompleks leśny składa się z trzech jednostek: właściwej Puszczy Białowieskiej, Puszczy Świsłockiej oraz Puszczy Ladzkiej, będącej pozostałością dawnej Puszczy Bielskiej. Każda z tych puszcz przedstawiała w przeszłości odrębny obiekt administracyjno-gospodarczy i miała innego właściciela. Pod względem przyrodniczo-geograficznym stanowiły one jedną całość.

Puszcza Białowieska leży w południowej części Niziny Północnopodlaskiej na Równinie Bielskiej. W świetle badań geograficznych puszczę Białowieską wraz z całą północno-wschodnią Polską wypada zaliczyć już do obszaru Europy wschodniej. Granica państwowa z Białorusią dzieli cały kompleks na dwie części: zachodnią i wschodnią. Kompleks leśny rozciąga się około 55 km z zachodu na wschód i 51 km z północy na południe. Puszcza Białowieska wraz z Puszczą Ladzką i Puszczą Świsłocką zajmuje obszar około 1250 km, z czego w Polsce leży około 580 km.

Puszcza

Polska część Puszczy Białowieskiej leży w województwie podlaskim. Lasy puszczy wchodzą w skład trzech nadleśnictw: Białowieża, Browsk i Hajnówka. Puszcza leży w dorzeczu Narewki i Leśnej. Poza nadleśnictwami obejmującymi lasy użytkowane gospodarczo, wyodrębniono w puszczy jeden obiekt specjalny, utrzymany na prawach ścisłego rezerwatu przyrody - Białowieski Park Narodowy.

Cała puszcza jest podzielona na oddziały leśne w kształcie kwadratów o boku jednej wiorsty (1066 m). Oddziały numerowane są jednolicie w obrębie polskiej i białoruskiej części puszczy z zachodu na wschód i z północy na południe. Poza Parkiem Narodowym oddziały leśne dzielą się na pododdziały oznakowane literami ABCD. Wzdłuż linii oddziałowych przeprowadzane są przecinki lub drogi.

Mapa Puszczy

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1005

Powrót na początek strony