Ogłoszenia

pracuj.jpg

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 09 listopada 2023 roku do godz. 12.00.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030

pkw-rgb.jpg

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Wykaz Nr 4/23 z dnia 10.08.2023r. ws. nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344, z późn. zm.) Wójt Gminy Narewka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344, z późn. zm.) Wójt Gminy Narewka podaje do publicznej wiadomości:

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Wykaz Nr 1/23 z dnia 06.07.2023 r ws. nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini_4x3.png

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 21.06.2023r. w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji o charakterze zabudowy produkcyjnej w obrębie: 18 Mikłaszewo.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini.png

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 15.06.2023r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o charakterze zabudowy zagrodowej w ramach działki położonej w obrębie 19 Narewka.

Ilustracja do artykułu herb_Gminy_Narewka_mini.png

Dnia 13.06.2023r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków biurowo-socjalno-gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ozn. nr geod. 954/13 położonej w obrębie Łuka.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony