Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy znajduje się na terenie gmin Narewka i Białowieża i leży w centrum polskiej części Puszczy Białowieskiej. Historia BPN sięga roku 1921, kiedy to 29 grudnia utworzono leśnictwo "Rezerwat". W 1924 roku zostało z kolei przekształcone w  nadleśnictwo "Rezerwat". 1 stycznia 1929 roku nadleśnictwo zostało objęte ochroną ścisłą, zaś 4 sierpnia 1932 roku zostało przemianowane na "Park Narodowy w Białowieży". W 1947 r. jednostkę nazwano Białowieskim Parkiem Narodowym i z tą nazwą funkcjonuje do dziś.

Od samego początku istnienia, jedną z funkcji, jaką spełnia ten obiekt przyrodniczy, jest edukacja przyrodnicza. Oprócz tego, wycieczki wgłąb lasu przypominajacego las pierwotny, daje niezapomniane wrażenia estetyczne, uzmysławia nam jak wyglądaly przepastne knieje wieki temu. Pracownicy parku dokładają wszelkich starań, by jak najlepiej wiedzę tę przekazać i wyeksponować najciekawsze elementy puszczy. Stąd do dyspozycji turysta ma takie atrakcje jak: Muzeum Leśno - Przyrodnicze z ekspozycją stałą, czasową oraz wieżą widokową, Park Pałacowy, Rezerwat Ścisły, do którego można udać się w asyscie licencjonowanego przewodnika i Rezerwat Pokazowy Żubrów wraz z pawilonem edukacyjnym. Pond to park organizuje mnóstwo imprez specjalnych, wystaw, noc wilczą, noc sów i wiele innych, a z pełną ofertą mozna zapoznać się na stronie internetowej, do której podajemy link poniżej:

Białowieski Park Narodowy

Park zajmuje powierzchnię około 10,5ha, co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. Ochroną ścisłą objęto 5725 ha, ochroną czynną 4438 ha, a ochrona krajobrazowa prowadzona jest na obszarze 353 ha. Wokół Parku utworzona jest strefa ochronna – otulina, która obejmuje lasy zagospodarowane o powierzchni 3224 ha.

Obecnie w skład parku wchodzą 3 jednostki administracyjne: Obręb Ochronny Hwoźna, Obręb Ochronny Sierganowo (wraz z Parkiem Pałacowym), Ośrodek Hodowli Żubrów (z trzema rezerwatami hodowlanymi i Rezerwatem Pokazowym Żubrów). Zwiedzanie poszczególnych obiektów podlega przepisom.

W BPN stwierdzono występowanie 50 zbiorowisk roślinnych, z których najbardziej charakterystycznym jest wielogatunkowy las dębowo-grabowo-lipowy z udziałem klonu, świerka, jesionu i wiązu – zwany grądem. Liczba gatunków roślin występujących w parku jest imponująca, m.in. 1000 roślin naczyniowych, 250 porostów, 200 mchów. W puszczy rośnie 26 gatunków drzew i 55 krzewów. Większość to gatunki rodzime, często rzadkie, stanowiące relikty lasów pierwotnych. Grzyby reprezentuje ponad 4000 gatunków, w tym około 450 kapeluszowych.

Perłą parku jest Obszar Ochrony Ścisłej położony w widłach rzek Hwoźnej i Narewki, gdzie ścisłej ochronie podlegają wszystkie elementy przyrody. Od północy i zachodu otacza go objęty ochroną częściową Obręb Ochronny Hwoźna, włączony w granice BPN-u w 1996 roku. Tę część parku turyści mogą zwiedzać tyylko w asyście licencjonowanych przewodników.

Atrakcje Białowieskiego Parku Narodowego najlepiej jest poznawać pieszo lub rowerem. Do miejsc znacznie oddalonych najlepiej się udać samochodem, dojeżdżajac do granic parku, a drogi dojazdowe zakończone są parkingami, skąd pieszo lub rowerem będziemy pokonywać dalsze trasy. W części parku objętej ochroną częściową znajdują się znakowane szlaki oraz ścieżki edukacyjne, z których możemy korzystać bez licencjonowanego przewodnika (liczne, zorganizowane grupy winny tutaj także korzystać z licencjonowanych przewodników). Wybierając trasy zwiedzania BPN-u, warto uwzględnić znajdujące się w sąsiedztwie obiekty Nadleśnictw Lasów Państwowych – Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” oraz inne ciekawe obiektu przyrodnicze wyróżnione i oznakowane przez LP.

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1746

Powrót na początek strony