Zabytkowa stolica Podlasia - Białystok

Białystok pełni dziś  funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu podlaskiego. Ale poza tymi ważnymi funkcjami, pełni także rolę ośrodka turystycznego związanego głównie z zabytkami architektury miejskiej. Nosi w sobie przedwojenne opowieści o, dobrze rozwiniętej tu przed wojną, kulturze polskiej i żdowskiej. Pod tym względem Białystok przypomina Narewkę.

Miasto znajduje się w obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski, a ponad 30% jego powierzchni zajmują tereny zielone takie jak parki i skwery oraz lasy znajdujące się w granicach miasta. Łącznie tworzą one specyficzny i zdrowy mikroklimat. W obrębie Białegostoku znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Las Zwierzyniecki oraz Rezerwat Antoniuk. Aglomeracja miejska sąsiaduje z Narwiańskim Parkiem Narodowym, co jest unikatowe do tego stopnia, że w 1993 r. Białystok, jako pierwsze miasto w Polsce, został przyjęty do międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast. 

Turyści mogą zwiedzać liczne zabytki, z których część została oznakowana na kilku turystycznych szlakach tematycznych, do których linki podajemy poniżej:

Najczęściej zaś odwiedzane przez turystów zabytki to:

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 735

Powrót na początek strony