Punkt konsultacyjny GKRPA

Nieodpłatne konsultacje (dofinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022) dedykowane są mieszkańcom gminy Narewka, którzy są zaniepokojeni bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie i/lub innych członków rodziny.

Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub innych członków rodziny.

Możliwość kontaktu poprzez e-mail: gkrpa@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

Punkt Konsultacyjny oferuje bezpłatnie:
•    fachową pomoc zmierzającą do zmiany trudnej sytuacji;
•    udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy
i powstrzymania przemocy,
•    informacje o możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej;
•    motywowanie i kierowanie do leczenia;
•    wsparcie po zakończonej terapii odwykowej;
•    propagowanie zdrowego stylu życia;

Jeśli Twoje dziecko:
•    trudno adaptuje się w przedszkolu, szkole;
•    nie chce chodzić do szkoły;
•    ma problemy ze snem, nie chce jeść, jest płaczliwe, uparte itp.                       

a TY - chciałbyś o tym porozmawiać - zapraszamy  do nas.

W Punkcie Konsultacyjnym udzielana jest pomoc z zakresu: psychologii, terapii uzależnień.

Harmonogram prac Punktu Konsultacyjnego świadczącego usługi dla osób i rodzin z problemem alkoholowym:

II i IV czwartek
każdego miesiąca
godz. 15.00-18.00

Samorządowa Biblioteka Publiczna
 w Narewce ul. Nowa 3A

Joanna Wróbel

– specjalista psychoterapii uzależnień

tel. 791236377

W każdą ŚRODĘ
od godz. 15.00-18.00

Samorządowa Biblioteka Publiczna
 w Narewce ul. Nowa 3A

Irena Kowalczuk

– psycholog, Interwent pierwszej pomocy emocjonalnej w kryzysie, coach.

tel. 507081150

Nieodpłatne konsultacje dla mieszkańców gminy Narewka finansowane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Ważne telefony:

NIEBIESKA LINIA:  800-12-00-02;     POLICJA 997, 112

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 772

Powrót na początek strony