Zawiadomienie o zwołaniu zebrania w sprawie omowienia projektu ogólnego

19 lipca 2019r. (piątek), o godz. 9:00 w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare.

Hajnówka, dnia 26 czerwca 2019r.

GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096),  zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” obejmującego obręby Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski, wraz z gruntami przyległymi położonymi w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie,  które odbędzie się

19 lipca 2019r. (piątek), o godz. 900

w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare.

Celem spotkania jest omówienie projektu ogólnego scalenia,

Proszę uczestników scalenia lub ich pełnomocników o udział w zebraniu.

Z up. STAROSTY
Halina Leszczyńska

NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Geodeta Powiatowy

Powrót na początek strony