Przedstawienie wyników audytu zewnętrznego

„Audyt zewnętrzny w Urzędzie Gminy Narewka, Gminnym Ośrodku Kultury w Narewce oraz Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce w latach 2017-2018”

Ze względu na wielość zadań prowadzonych przez gminy w Polsce, kluczowym działaniem dla dalszego zrównoważonego rozwoju Gminy Narewka było przeprowadzenie audytu jako nośnika informacji na temat ogólnej działalności Gminy czyli wskazanie faktycznego „bilansu otwarcia” dla nowego Wójta i Rady.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony