Rolniczki motorem innowacji w Polsce

Celem konkursu jest promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenienie wielu innowacyjnych działań stosowanych przez nie w rolnictwie, które mają wpływ na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach. Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

Z województwa podlaskiego do I edycji konkursu na szczeblu krajowym została zgłoszona laureatka I miejsca na etapie wojewódzkim – Pani Agnieszka Gremza, która zajmuje się produkcją Sera Korycińskiego serów kwasowo-podpuszczkowych, Marynat Serowych, Serów Twarogowych i Masła. Na poziomie krajowym zajęła III miejsce.

Do konkursu mogą zgłaszać swoje projekty pełnoletnie kandydatki, które prowadzą lub współprowadzą swoje gospodarstwa na terenie województwa podlaskiego. Konkurs odbywa się w dwóch etapach (wojewódzki i krajowy).

Kandydatki zostaną ocenione według kryteriów:

  • wykorzystania innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w gospodarstwie;
  • transferu wiedzy;
  • równoważności innowacji, głównie w odniesieniu do gospodarki i środowiska;
  • wykorzystania nowych metod komunikacji.

Nabór wniosków do etapu wojewódzkiego konkursu będzie prowadzony do 31 maja 2019r. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu wojewódzkim będzie miało miejsce 18 czerwca 2019r.

Laureatki konkursu mogą liczyć na ciekawe nagrody ufundowane przez sponsorów oraz nagrody gwarantowane w wysokości:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 700 zł

III miejsce – 500 zł

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.pirol.pl oraz na portalu społecznościowym facebook Podlaskiej izby Rolniczej.

Wnioski mogą być przesyłane na adres email: białystok@pirol.pl, listem poleconym lub złożone osobiście w siedzibie biura Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz do 31 maja 2019 roku z dopiskiem na kopercie zawierającej zgłoszenie oraz w wiadomości e-mail „Zgłoszenie na konkurs „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu wniosku do Podlaskiej Izby Rolniczej.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1608

Powrót na początek strony