Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym

1 października 2020 r. to data, która niewątpliwie zapisze się w historii Gminy Narewka. Właśnie dziś miało miejsce oficjalne otwarcie DZIENNEGO DOMU POMOCY w LEWKOWIE STARYM. Powstanie tej placówki stanowi ważny krok w działaniach gminy, a zarazem jest ukłonem w stronę jej mieszkańców.

Ośrodek, który z dniem dzisiejszym rozpoczyna funkcjonowanie, zapewni swoim podopiecznym nie tylko fachową pomoc specjalistów, ale też ich aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Będzie to zatem miejsce, w którym osoby niesamodzielne znajdą faktyczne wsparcie w codziennej egzystencji, o czym przekonywali również w swoich przemowach zaangażowani w jego powstanie Wójt Gminy Narewka – Jarosław Gołubowski oraz Kierownik GOPS-u w Narewce – Elżbieta Potoniec. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi dokonali oni symbolicznego przecięcia wstęgi, po czym głos zabierali kolejni przemawiający: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – pan Stanisław Derehajło, Wiceprezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – pan Andrzej Skiepko oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania – pan Eugeniusz Kowalski.

Chwilę później wszyscy zgromadzeni udali się do wnętrza budynku, gdzie nastąpiło wyświęcenie nowego obiektu przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Pawła – Prawosławnego Biskupa Hajnowskiego oraz przez lokalnych księży: Grzegorza Kułakowskiego - Proboszcza Parafii św. Jana Chrzciciela w Narewce i Jana Gacuta - Wikariusza Parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Lewkowie Starym.

We wspólnej modlitwie wzięli udział również podopieczni placówki, którzy są uczestnikami realizowanego w niej projektu pn. „Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka”, realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska", współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w lokalnej społeczności.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Wartość projektu 467 212,50 zł, w tym dofinansowanie 425 962,50 zł.

Oficjalne otwarcie zakończyło się zwiedzaniem przez przybyłych gości poszczególnych sal i pomieszczeń nowo otwartej placówki.

Powrót na początek strony