Odkażanie pomieszczeń i przestrzeni publicznych w których może potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2

Zalecenia dotyczą pomieszczeń i przestrzeni publicznych innych niż należące do opieki zdrowotnej, tj. miejsc, w których przed przyjęciem do szpitala przebywały osoby z potwierdzonym COVID-19, np. pokoje, urzędy, środki transportu, szkoły itp.

Na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego udostępniamy wskazówki zawarte w Raporcie technicznym Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. pn. „Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2”, dotyczące oczyszczania pomieszczeń i przestrzeni publicznych innych niż należące do opieki zdrowotnej, w których może potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 (tj. miejsc, w których przed przyjęciem do szpitala przebywały osoby z potwierdzonym COVID-19), np. pokoje, urzędy, środki transportu, szkoły itp.

Autorzy ww. dokumentu, w celu odkażenia wskazanych miejsc zalecają m.in. zastosowanie 0,1% podchlorynu sodu, po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem. Natomiast w przypadku powierzchni, które mogą zostać uszkodzone przez podchloryn sodu, rekomendowane jest zastosowanie etanolu w stężeniu 70% (również po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem).

Ponadto w ww. dokumencie wskazano inne skuteczne przeciw różnym koronawirusom substancje wraz z ich stężeniami (np. izopropanol, aldehyd glutarowy, chlorek sodu).

Z zaleceń tych wynika, że podstawowoe  stosowane w celu zwalczania wirusa SARS-CoV-2 środki powinny obejmować aminy IV rzędowe, etanol, podchloryn sodu, natomiast nie zaleca się stosowania formaldehydu (wykazuje on działanie kancerogenne).

Jednocześnie zaznacza się, że środki te mogą wywierać działania drażniące błony śluzowe, zwłaszcza dróg oddechowych, co jest szczególnie istotne w kontekście SARS-CoV-2. Zatem przy stosowaniu tych środków, pracownicy realizujący konkretne procedury, muszą być adekwatnie zabezpieczeni!

Ponadto dezynfekcja przestrzeni publicznych winna odbywać się w czasie, gdy w miejsach publicznych nie będzie innych osób.

WIĘCEJ INFORMACJI na ten temat znajdą Państwo w załącznikach poniżej. Zachęcamy do lektury!

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 451

Powrót na początek strony