Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce

SAMORZĄDOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NAREWCE

ul. NOWA 3A, 17-220 NAREWKA

w czasie pandemii otwarta: poniedziałek - piątek (8:00 - 16:00)

WYPOŻYCZENIA NA TELEFON! - 85 685 80 34

Samorządowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Narewce przy ul. Nowa 3A działa na podstawie:

  • Uchwały nr XVIII/180/04 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie powołania samorządowych instytucji kultury,
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z póź. zm.),
  • Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 2,
  • Statutu Samorządowej Biblioteki Publicznej w Narewce.

Podstawowym celem statutowym Biblioteki jako Samorządowej Instytucji Kultury jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianie wiedzy, nauki i rozwój kultury.

Biblioteka posiada dwie filie: w Lewkowie Starym i Siemianówce

(w czasie pandemii otwarte: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00)

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 734

Powrót na początek strony