Projekt pt. "Adaptacja istniejącego budynku szkoły podstawowej w Narewce na Galerię im. Tamary Sołoniewicz"

Projekt pt. "Adaptacja istniejącego budynku szkoły podstawowej w Narewce na Galerię im. Tamary Sołoniewicz" został zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", priorytet: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", działanie: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Cele projektu:

  • stworzenie warunków do organizowania przedsięwzięć o charakterze społeczno-kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym,
  • popularyzacja twórczości i dorobku Tamary Sołoniewicz oraz innych reportażystów,
  • nobilitacja miejscowości w skali ponadwojewódzkiej,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej,
  • rozwój tożsamości społeczości wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  • podnoszenie poziomu życia mieszkańców.

Beneficjentami projektu jest cała społeczność wiejska, telewizyjne środowisko dziennikarskie, osoby przyjezdne zainteresowane twórczością Tamary Sołoniewicz oraz turyści.

Zakres projektu obejmował: opracowanie projektu technicznego adaptacji budynku poszkolnego na cele Galerii, adaptacja budynku na cele Galerii oraz izby regionalnej, zgromadzenie filmoteki dzieł z zakresu reportażu polskiego oraz wyposażenie i zagospodarowanie izby regionalnej.

Zrealizowane działania: adaptacyjne roboty budowlane, przekrycie budynku, wymiana stolarki, przebudowa instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania.

         

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 105

Powrót na początek strony