Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce
ul. Białowieska 5
17 – 220 Narewka

numery telefonów : 85 7309463, 85 6554970, 85 6554987

e-mail: gops@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

NIP: 5431863228
REGON: 050850120

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:

/GOPS_Narewka/SkrytkaESP

https://bip-gopsnarewka.wrotapodlasia.pl/


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce został powołany Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Narewce Nr XI/62/90 z dnia 5 kwietnia 1990 roku.

Jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych. Obszarem działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej według w/w uchwały jest organizacja i realizacja zadań z zakresu pomocy zajmująca obszar swojego działania.

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce, ul. Białowieska 5,17-220 Narewka. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 730 94 63.

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez GOPS danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_gops_narewka@podlaskie.pl.

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez GOPS.

- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

Powrót na początek strony