Program „Opieka 75+”

Program „Opieka 75+” na rok 2021 – konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Gmina na 2021 rok otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 608,00 zł. ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych.

Program „Opieka 75+” na rok 2020 – konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Gmina na 2020 rok otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 850,15 zł. ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych.

Program „Opieka 75+” na rok 2019 – konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Gmina na 2019 rok otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 054,00 zł. ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych dla osób, które nie otrzymywały usług w 2018 roku.

W 2018 roku Gmina Narewka otrzymała dotacje celową z budżetu państwa  w wysokości 828,73 zł w związku z przystąpieniem do Rządowego Programu „ Opieka 75+” 2018.

W 2018 roku usługami objęto 16 osób .      

Powrót na początek strony