Program „Posiłek w szkole i w domu”

W 2020 Wójt Gminy Narewka w związku z realizacją  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 otrzymał dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób starszych, niepełnosprawnych. Wojewoda przekazał Gminie na realizacje Programu w 2020 r. środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 31 714,60 zł. Gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizacje Programu w 2020 r. środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 80000 zł, co stanowi 20% całkowitego kosztu Programu

W 2019 Wójt Gminy Narewka w związku z realizacją  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 otrzymał dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób starszych, niepełnosprawnych. Wojewoda przekazał Gminie na realizacje Programu w 2019 r. środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 26 500zł. Gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizacje Programu w 2019 r. środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 6 625 zł, co stanowi 20% całkowitego kosztu Programu.

Powrót na początek strony