Projekt Klub Senior +

Gmina Narewka otrzymała kwotę dotacji w wysokości 7 298 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego i Edycja 2020, w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-2020, Moduł II ,,Zapewnienie funkcjonowania Klubu ,,Senior+"

Uczestnikami  Klubu Senior+ są  osoby powyżej 60r. życia mieszkańcy Gminy Narewka. W ramach działalności Klubu Senior+, realizuje się: zajęcia rekreacyjno - ruchowe , warsztaty kulinarne, spotkanie z ciekawymi ludźmi np. lekarz, florysta, brafitterka, poeci, fotograf, warsztaty manualne np. origami, quilling, decoupage, robótki ręczne, wyjazdy do kina, do teatru, na wycieczki, wymiana doświadczeń młodzież - senior, pomoc seniorów w organizacji imprez świetlicowych, wolontariat.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Podlaskiego

w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2015-2020

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 130

Powrót na początek strony