Album pt. "NAREWKA"

Gmina Narewka – kraina spokoju, dziewiczej przyrody, bioróżnorodności i naturalnego piękna. Miejsce, które raz odwiedzone, zachęca do dalszego odkrywania jego zakątków, prezentujących o każdej porze roku zupełnie inne, aczkolwiek równie inspirujące oblicza...

Takich przyciągających uwagę obrazów odnaleźć można bardzo wiele w nowo powstałej publikacji autorstwa funkcjonującego na terenie gminy Narewka stowarzyszenia Narewka Kultur i Pokoleń. Przepiękne fotografie oraz towarzyszące im opisy wiernie oddają magię Ziemi Narewkowskiej, którą tworzą tutejsi mieszkańcy, pielęgnowane przez nich zwyczaje i tradycje oraz prostota otaczającego krajobrazu, w który wpisują się w przeważającej mierze woda, zieleń i prastara Puszcza Białowieska.

Członkowie wspomnianego stowarzyszenia prowadzą aktualnie akcję promującą wydany w ostatnim czasie Album pt. NAREWKA, do której przyłącza się również Urząd Gminy Narewka, dziękując zarazem za podarowane egzemplarze wydawnictwa oraz zachęcając osoby zainteresowane do osobistego zaznajomienia się z jego zawartością – na chwilę obecną w siedzibie Urzędu oraz w Punkcie Informacji Turystycznej przy Stanica Kajakowej w Narewce. Zapraszamy!

nkip album o narewce.png----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publikacja dofinansowana ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska".

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1821

Powrót na początek strony