Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej dla Punktu IT w Narewce!

Taką nagrodę odebrał w dniu 14 listopada 2022 r. Wójt Gminy Narewka - Jarosław Gołubowski, reprezentując na Gali XIX Edycji Konkursu na "Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Podlaskiego 2022" Punkt Informacji Turystycznej przy Stanicy Kajakowej w Narewce - jednostkę podległą Urzędowi Gminy Narewka, która pomyślnie ukończyła proces certyfikacji, prowadzonej w 2022 r. przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.

Certyfikacja stanowi ważny element polityki zarządzania jakością Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną. Jej celem jest:
* stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze sobą na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
* zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej.

W zależności od spełnianych kryteriów, jednostkom świadczącym usługi informacji turystycznej nadawane są 1, 2, 3 lub 4 gwiazdki. IT w Narewce uzyskała 3 gwiazdki, co oznacza realizację m.in. takich wymogów jak:
- oznakowanie dojazdu do punktu „it”,
- dostępność dla osób z niepełną sprawnością ruchową,
- położenie w miejscu istotnym z punktu widzenia ruchu turystycznego,
- dostęp do bezpłatnego Internetu,
- dostępność punktu „it” przez stronę www i media społecznościowe - ułatwioną w ostatnim czasie poprzez dodatkowe narzędzie, jakim jest usytuowany na drzwiach wejściowych obiektu KOD QR, pozwalający (po jego zeskanowaniu aplikacją w telefonie) na szybkie przekierowanie do informacji o ofercie turystycznej Gminy Narewka i okolic (http://narewka.pl/pl/turystyka/).

Przyznaną nagrodę w postaci Certyfikatu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej odebrał z rąk organizatorów wydarzenia Wójt Gminy Narewka - Jarosław Gołubowski.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1658

Powrót na początek strony