Nowe miejsce rekreacji z przepiękną panoramą okolicy - zajrzyj do Starego Masiewa!

Wakacje co prawda się kończą, ale wrzesień to wciąż jeszcze dobry moment na pieszą wędrówkę czy rowerową eskapadę! Do grona miejsc, które na pewno warto odwiedzić w gminie Narewka, dołączyło ostatnio atrakcyjne MIEJSCE REKREACJI dla okolicznej ludności i turystów: z wieżą widokową, zadaszoną wiatą do odpoczynku i integracji, miejscem ogniskowym oraz schowkiem zabezpieczającym od nagłego deszczu, np. towarzyszące podróżnikom jednoślady.

Opisana infrastruktura zlokalizowana jest w Masiewie Starym, a w ramach obejmującego ją projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0442/20 pn. „Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Narewka” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0442/20-00 z dnia 14.12.2020 r., utworzona została również pieszo-rowerowa ŚCIEŻKA EDUKACYJNA o długości 17,5 km, na trasie której umiejscowiono specjalne tablice informacyjne.

Zachęcamy do odkrywania tego malowniczego zakątka i podziwiania przepięknej panoramy z samego szczytu tutejszej wieży - w ślad za rowerzystami, którzy zdążyli już tam dotrzeć... Zerknijcie na galerię zdjęć : )

Podstawowym celem zrealizowanego projektu jest ochrona bioróżnorodności i klimatu poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gmin Górnej Narwi. Działania podjęte w projekcie przyczynią się do zwiększenia potencjału turystycznego regionu, a także zwiększą możliwości edukacyjne turystów. Dodatkowym celem inwestycji jest ochrona oraz ewentualna odbudowa cennych ekosystemów w regionie. Kolejnym celem jest zagospodarowanie obszaru gminy w celu podniesienia jego walorów funkcjonalno-turystycznych i promocji lokalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Inwestycja zostanie wykonana na zasadzie horyzontalnego poszanowania i ochrony krajobrazu, a także wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju. Kolejny priorytet, który zostanie osiągnięty, to poprawa zdrowia mieszkańców gminy oraz polepszenie jej ładu przestrzennego.

Tereny o szczególnych walorach wartości przyrodniczych prawnie chronione zajmują 99,1 % obszaru gminy. Na jej terenie występują trzy obszary należące do sieci Natura 2000 (zajmują 66,6 % jej powierzchni), stanowiące specjalne obszary ochrony. Są to: Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (Dyrektywa Siedliskowa), Dolina Górnej Narwi (Dyrektywa Ptasia) oraz Puszcza Białowieska (ochrona na mocy obu dyrektyw).

Tereny obrębu Stare Masiewo oraz okolic znajdują się w „sercu” obszarów Natura 2000 Puszcza Białowieska – obszar siedliskowy oraz ptasi. Dodatkowo są w bezpośrednim sąsiedztwie Białowieskiego Parku Narodowego. Mimo, iż są to tereny bardzo cenne przyrodniczo, cały czas brakuje odpowiedniej małej infrastruktury turystycznej, aby zwiększyć walory rekreacyjne tych obszarów. W dalszym ciągu jest to teren nie odkryty i potrzebujący większych możliwości wsparcia. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną pozwolą na zwiększenie ruchu turystycznego w tej okolicy co pozwoli na zwiększenie możliwości rozwoju całego regionu.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 889

Powrót na początek strony