Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnych

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnych są informacją przekazywaną od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce

Harmonogramy na II, III i IV kwartał 2021 r. do pobrania w załącznikach.

Powrót na początek strony