Autobusem z Narewki do Michałowa...

czyli nowe porozumienie międzygminne w sprawie kursów PKS.

5 stycznia 2021 r.  Wójt Gminy Narewka oraz Burmistrz Michałowa podpisali międzygminne porozumienie dotyczące kursów PKS, dzięki czemu zwiększy się ich ilość. Rezultatem podpisanego dokumentu będą dwie nowe pary połączeń na trasie Narewka - Michałowo.

Powrót na początek strony