Program "Równać Szanse"

Trzeci tego typu projekt w realizacji. Od roku 2016 nasza gmina jest uczestnikiem ogólnopolskiego programu "Równać Szanse". Realizowany jest on przez Gminny Ośrodek Kultury, ktory przeprowadza w jego ramach już trzeci projekt. W roku 2017 był to projekt pt. "Klub Młodych Dokumentalistów", w 2018 - "Jesteśmy stąd", a w roku obecnym - "Namalujmy Makatkę".

Od roku 2016 nasza gmina jest uczestnikiem ogólnopolskiego programu "Równać Szanse". Realizowany jest on przez Gminny Ośrodek Kultury, ktory przeprowadza w jego ramach już trzeci projekt. W roku 2017 był to projekt pt. "Klub Młodych Dokumentalistów", w 2018 - "Jesteśmy stąd", a w roku obecnym - "Namalujmy Makatkę".

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości, potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Programem "Równać Szanse" objeto młodzież w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. W tym roku, z naszej gminy, wybrano młodzież z Lewkowa Starego. Za sprawą ciekawych projektów, młodzi mogą sprawdzić, w czym mają szansę być skuteczni i doceniani przez innych. Tu gdzie mieszkają lub tam gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć. Tylko w ten sposób mogą stać się ludźmi samodzielnymi i niezależnymi, którzy całkowicie świadomie wyznaczają sobie przemyślane cele. Najpierw te dotyczące edukacji, a później – dorosłości. Dlatego też ważnym jest dla nich nasze wsparcie.   

Istotą programu "Równać Szanse" są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne, to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie. Umiejętności zdobyte w trakcie realizacji konkretnego projektu przydają się na całe życie niezależnie od tego, co robimy i z kim planujemy wspólne działania. To zysk w czystej postaci, który można sprowadzić do zrozumiałych dla wszystkich umiejętności człowieka działającego w otaczającym go świecie. Projekt dba by młody człowiek nauczył się:

  • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
  • skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów i harmonogramu projektu,  jego ocenę realnych efektów projektu. Chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć
    do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;
  • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich;
  • wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który damy mu szansę w projekcie. Ważne jest także, by miał  szansę publicznego zaprezentowania własnych działań i ich efektów, oraz szansę udziału w nagłośnieniu projektu.

W programie "Równać Szanse" organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, gminne domy kultury oraz grupy nieformalne złożone z osób dorosłych, z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, otrzymują dotacje na realizację własnych projektów mających wyposażyć młodych ludzi w niezbędne umiejętności skutecznego radzenia sobie w życiu niezależnie od miejsca, ludzi i sytuacji. Projekty prowadzone do tej pory w naszej gminie otrzymały juz prawie 20 tys. pln dotacji. Jesli nic sie nie zmieni, to w kolejnym roku nasza gmina może liczyć na kolejne wsparcie.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 451

Powrót na początek strony